Kontakty

HUSKY Quadrathlon

Číslo účtu: SK55 8330 0000 0020 0159 6140 (2001596140 / 8330 vo Fio banke)

Variabilný symbol: číslo Vašej objednávky z emailu

Martin Bendák – riaditeľ pretekov
Mobil: 0908 676 144
Email: info@huskyquadrathlon.sk

Tovar si môžete vyzdvihnúť v deň konania pretekov 3. 8. 2019 pri registrácii alebo v Hoteli Polianka:
Tel: +421 (0)48 617 00 59
Mobil: +421 (0)908 676 144
Email: polianka@polianka.sk
Web: www.polianka.sk